Specjalizujemy się w ubezpieczeniach skierowanych do branży rolnej. Przygotowujemy i dostosowujemy oferty do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Zajmujemy się wszystkimi rodzajami ubezpieczeń w tym: majątkowymi, rolnymi, komunikacyjnymi i życiowymi.

uprawa

Ubezpieczenie upraw (obowiązkowe, dotowane)

Ubezpieczenie maszyn rolniczych (casco)

Ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością usługową dla rolnictwa.

Ubezpieczenie OC i AC samochodów oraz innych pojazdów.